Collectie Gelderland

Hotel 'Villa Buitenzorg'

Hotel 'Villa Buitenzorg' op de Amsterdamsestraatweg te Ede. Achter op deze kaart is een stempel met het opschrift: Vincent Otto. Hotel Restaurant. Villa 'Buitenzorg' Ede. Deze Vincent Otto was vanaf 1895 t/m 1901 eigenaar van het hotel. Hij was afkomstig uit Den Haag, alwaar hij eerder 'patissier' was van Z.M. Willem III. De kaart is verzonden aan Jokem Gunning, Witte Singel, Leiden, afz. Hotel Buitenzorg, Ede. Als buitenhuis in sobere stijl gebouwd in 1842. Uit die tijd dateert ook het koetshuis, links van het pand. In eerste instantie bestond het gebouw uit twee paviljoens en een middengedeelte met een inmiddels verdwenen veranda. De rechtervleugel is gebouwd tussen 1860 - 1880; de overige vleugels dateren uit de 20ste eeuw. Van 1871/72 tot 1894 was hier een meisjeskostschool onder leiding van de dames Post en Leeson. Daarna werd het verbouwd tot hotel/restaurant. Eigenaren waren Vincent Otto, W. Roelofsen en J.G. Pieterse. In de loop van de 20ste eeuw, toen het toerisme vanuit het dorp Ede naar de buitengebieden verschoof, verdween het hotel en bleef alleen het restaurant over. Op 13 mei 1940 namen de Duitsers het in bezit. Na de bevrijding van Ede op 17.4.1945 werd het een ziekenhuis voor Canadezen. In 1972 werd in het koetshuis Bistro 'De Portpijp' geopend. Uitbaters waren het echtpaar Rien en Yvonne de Kruif. In 1978 werd De Portpijp opgeheven. Daarna werd tussen dit koetshuis en de spoorlijn Ede-Amersfoort de Aztekentempel TIZOC' geopend. In Buitenzorg zelf kwam in die tijd ook de Rotisserie 'De Bolderik'. In 1980 werd het pand geveild en werd Berend Minnen de nieuwe eigenaar en Rien de Kruif de huurder. (In 1986 heeft De Kruif het gehele gebouw teruggekocht.)