Collectie Gelderland

Eeuwfeest 'Spaarbank voor Ede'

Vierde rij: dames van bestuursleden.