Collectie Gelderland

Grift nabij Kuiponder

Boot op de Grift nabij Kruiponder. In de boot de heer Kees Kwint en de kinderen Wigman. De Grift is gegraven tussen 1473 en 1481 onder leiding van Bisschop David van Bourgondië. Doel was ontginning (turfwinning) van de veengebieden ten noorden van Rhenen. De aanleg verliep aanvankelijk moeizaam wegens grensconflicten met de Hertog van Gelre. Voor het zuidelijke gedeelte werd gebruik gemaakt van de riviertjes de Grebbe en de Kromme Eem.