Collectie Gelderland

Torenstraat

De Torenstraat was een van de straten in Ede die het langst nog met veldkeien was bestraat. Aan de kanten lagen de veldkeien en in het midden een smal klinkerstraatje. De stenen ballen rechts zijn van de stoep van huize 'Brouwershoeve'. Verderop, voorbij de Brouwerstraat is het Edese postkantoor. In 1890 wordt villa Rozenhage (later villa Minjon) aan de Torenstraat, ingericht als postkantoor. In die tijd werd de Torenstraat ook wel Postkantoorstraat genoemd. Met het stijgen van het aantal poststukken en daardoor meer bestellers, werd de ruimte langzamerhand te klein en men besluit tot de bouw van een "echt" postkantoor. In 1916 wordt het nieuwe postkantoor aan de Arnhemseweg in gebruik genomen.