Collectie Gelderland

Trapakkers - Paasbergerweg

De trapakkers met op de achtergrond de Grote Kerk. De trapakkers zijn oorspronkelijk "engen", landbouwgrond aan de voet van een stuwwal. Door regen spoelden grond en mest steeds naar beneden. Daarom werden in de 19e eeuw de akkers trapsgewijs aangelegd. In 1978 hield wethouder M. Wiegraadt een vurig pleidooi om dit stukje Ede in oude luister te herstellen. De trapakkers worden sindsdien op traditionele wijze door vrijwilligers bewerkt. Er worden veel verschillende oude soorten en rassen verbouwd. Op de dinsdagochtenden van mei t/m augustus kan men zien hoe de harde werkers op het land bezig zijn.