Collectie Gelderland

Geen titel

Grootzegel van de Landschap v. Gelderland 1573. Zegel in rode was, met twee wapenschilden, waarin zich twee toegewende, gekroonde en klimmende leeuwen bevinden. de rechter leeuw (de Gelderse;de linker is waarschijnlijk de Zutpense) is dubbel staartig er boven staan twee gekroonde helmtekens met een scherm van pauweveren en beladen met een leeuwtje. Het randschrift is : SIG (ILLUM) GELDRIAE DUCATUS ET COMITATUS ZUTPHANIAE. (Het zegel van het Hertogdom Gelre en het Graafschap Zutphen) Dit zegel is gebruikt tot de omwenteling van 1795.