Collectie Gelderland

Jubileumfoto dhr Van Nes

jubileum. Foto in lijst met uitspringende hoeken. Hulde der buren. Ereboog met heer met bolhoed op voorgrond, gemeentesecretaris Ede, dhr. F.C.W.D. van Nes. Foto t.g.v. 25-jarig ambtsjubileum. Voor woning van van Nes, Grotestraat 79. "Hulde der buren" . Woning stond tussen Ned. herv. Kerk en pastorie.