Collectie Gelderland

Plakboek Stichting Trapakkers Ede II

Een plakboek over de Stichting Trapakkers Ede. Trapakkers zijn oorspronkelijk 'engen'landbouwgrond aan de voet van een stuwwal. Sinds 1979 heeft de Stichting de Trapakkers dit klassieke perceelin Ede weer in gebruik genomen met behulp wat de boeren vroeger gebruikten: paard, egge, ploeg, zicht en pikhaak. Een aantal foto's uit het plakboek zijn gedigitaliseerd. Voor de beschrijving zie de betreffende nummers: A. Bloeien de Prunessen. B. Rogge en bloeiend koolzaad C. Miniatuur kleding aan een waslijntje D. Bloeiend koolzaad. E. Oogsten van rogge F. Maken van korenschoven G. Oogsten van koren H. Oogsten van koren J. Oogsten op de Trapakkers K. Dorsen van graan L. Praalwagen Heideweek M. Dorsen van graan N. Dorsen van graan O. Maken van hooibalen P. Korenprinses Q. Korenprinses R. Jongeman op trekker S. Oudste Dieselmotot T. Korenprinses met mannen van de Trapakkers U. Een Corn Dollie V. Opbinden van graan.