Collectie Gelderland

Werkverschaffingsproject 'Ederkuil'

Beetje bij beetje moest het zand met kruiwagens op zijn plaats worden gebracht.