Collectie Gelderland

Luchtfoto omgeving Beatrixpark

Op de voorgrond de spoorlijn Utrecht-Arnhem met daarlangs de flatgebouwen aan de Ernst Casimirlaan. Op de achtergrond is het Beatrixpark met o.a. de wegen; Anna Van Burenlaan, Juliana Van Stolberglaan, Irenelaan en Prins Bernhardlaan. Op de oude vuilnisbelt van de AKU is een trapveldje. EDESE COURANT 42.