Collectie Gelderland

Vliegkamp Ede

Een der drie vliegtuigloodsen op het vliegkamp in Ede. Dit is de eerste hangar die werd gebouwd op de Doesburgerheide nabij de Driesprong.