Collectie Gelderland

Monstrans van de hand van Johannes Peijmans uit 1712 Afkomstig ui het klooster Betlehem te Haren . in bruikleen bij het Klooster Nazareth te Huissen

<p>Monstrans van de hand van Johannes Peijmans uit 1712 Afkomstig ui het klooster Betlehem te Haren . in bruikleen bij het Klooster Nazareth te Huissen</p>