Collectie Gelderland

O sacrum convivium

O sacrum convivium. De veelvuldige heilige communie, volgens de verlangens van Onzen Heer Jezus Christus.