Collectie Gelderland

Houten damklok

Houten damklok. Roomskatholieke damvereniging Huissen.