Collectie Gelderland

Zondagsmissaal

Zondagsmissaal bevattende de volledige missen van de zondagen en de feestdagen, de gewone gezangen van de H.Mis, benevens een keur van liturgische gebeden en oefeningen.