Collectie Gelderland

Jesus, mijn heil

Jesus, mijn heil. Nieuw communieboekje, ter eere van de gelukzalige Imelda, patrones der godvruchtige communie.