Collectie Gelderland

Ambtsketen gemeente Huissen

Ambtsketen gemeente Huissen. Vervaardigd in 1948 door Rudi G.M. Arens zilversmid te Nijmegen. Geschenk van de Huissense burgerij ter gelegenheid van vieren van 600 jaar stad in juli 1948. Ambtsketen raakte in 2000 buiten gebruik bij opgaan van Huissen in de gemeente Lingewaard. Plaquette bestaat uit het wapen van Huissen tussen het jaartal 1948. Op het wapen is een stedenkroon te zien, waar een zwaan in zit.