Collectie Gelderland

Oorkonde plechtige geloofsbelijdenis van Hermanus Huisman op 5 mei 1946

Oorkonde plechtige geloofsbelijdenis van Hermanus Huisman op 5 mei 1946. Afgelegd in de kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Huissen. Afbeelding van gebrandschilderd raam, kaars en doopvont. Lijst is ontworpen en uitgevoerd door Joh. Hermanus Hendriksen.