Collectie Gelderland

Engelbewaarder

Engelbewaarder. Gebedenboek voor Roomsch-katholieken.