Collectie Gelderland

Klokken van de carillon O.L Vrouwen ter Hemelopneming geschonken door familie Broekman

<p>Klokken van de carillon O.L Vrouwen ter Hemelopneming geschonken door familie Broekman</p>