Collectie Gelderland

Zondagsmisboek

Zondagsmisboek bevattende de volledige missen van de zondagen en feestdagen, de gedialogeerde H.Mis, benevens een keur van liturgische gebeden en oefeningen