Collectie Gelderland

Klokken van het carillon van de O.L Vrouw ten Hemelopneming geschonken door Joop en Tonnie Jansen

<p>Klokken van het carillon van de O.L Vrouw ten Hemelopneming geschonken door Joop en Tonnie Jansen</p>