Collectie Gelderland

Een ijzerslak met tamelijk hoog soortelijk gewicht