Collectie Gelderland

Muntsieraad van goud

<p>Gouden munt, een zogeheten triëns, die in het begin van de 7e eeuw in opdracht van de kerk te Lemovix (Limoges) is geslagen door de Monetarius Domulfus. Door het solderen van een gecanuleerd bandoogje van 3 mm breed is er ver in de 7e eeuw een hanger van gemaakt. Toen was de munt reeds zo versleten, dat de munt een kwartslag is gedraaid. De voorzijde bevat de beeltenis van een buste met diadeem; de keerzijde bevat een Grieks kruis. Het object is gevonden in de kuilvulling (50 cm onder het oppervlak) van schachtgraf 125 van het Frankisch rijengrafveld te Ermelo. Het is de vraag of de eigenaar van het muntsieraad zelf in dit graf ligt, of dat deze verloren is door één van de aanwezigen bij het dichtwerpen van het graf. Of misschien hoort munt helemaal niet bij graf 125.</p>