Collectie Gelderland

Knipsel met een foto van het overstroomde land tussen Lobith en de Duitse grens op 28 maart 1914

Knipsel uit een tijdschrift. Getiteld BUITEN, 28 maart 1914. Er onder de tekst: 'Het overstroomde land tusschen Lobith en de Duitsche grens. Terwijl het laagste deel van de 'Lage Landen aan de zee' boven water is gebleven, heeft men hooger op, door den hoogen waterstand der groote rivieren, het kwaad te verantwoorden gehad, vooral bij Lobith waar een dijk is doorgebroken. De afbeelding hierboven kan eenigszins een indruk geven van de groote oppervlakte die overstroomd is. Aardig rijst op den achtergrond rechts de heuvel met het kerktorentje van Hoog-Elten op uit de wateren.