Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van het laboratorium op een onderzoekboot te Tolkamer ca. 1980-1990

Zwart-wit foto van het laboratorium op een onderzoekboot te Tolkamer. De vervuiling van het water in de Rijn wordt onderzocht. Circa 1980-1990.