Collectie Gelderland

Geen titel

Overzichtskaart van de kadastrale gemeente Ede, waarop aangegeven wegen en waterlopen.