Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 13 van een serie van 16 Het 40- jarig ambtsjubileum van gemeentesecretaris F.H. Sievers in het dienstgebouw "De Bergpoort". De familie Sievers tijdens de receptie.