Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, gezien in noordelijke richting. Links boven de Oude Kerk, rechts daarvan het Gemeentehuis. Rechtsonder de Brandweerkazerne aan het Kuiperplein en daaronder het politiebureau. Links de spoorlijn Ede-Barneveld