Collectie Gelderland

Geen titel

Controlekamer waterzuiveringsinstallatie aan de Dr. W. Dreeslaan in Bennekom.