Collectie Gelderland

Geen titel

De brandweerkazerne en ambulancedienst aan de Klinkenbergerweg, gezien in westelijke richitng. Geopend 18 september 1987. Foto 2 van serie van 13