Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname Ede. Kazerne Simon Stevin Van links midden naar rechtsboven de Verlengde Arnhemseweg (Rijksweg N224)