Collectie Gelderland

Geen titel

Een Panorama van Ede, gezien in westelijke richting. Op de achtergrond de "Oude Kerk" met rechts daarvan de "Paasbergschool".