Collectie Gelderland

Geen titel

Larixlaan met de overweg in het spoor Ede - Amersfoort. Links de aanleunwoningen van het voormalige Bethanie. Rechts de Klaas Katerlaan.