Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van industrieterrein Heestereng in Ede, gezien in noordelijke richting. In het midden het gebouw van de Afvalcombinatie aan de Celsiusstraat.