Collectie Gelderland

Geen titel

Het pand van de Stichting Welzijn Ouderen aan de Stationsweg 111 te Ede, gezien in oostelijke richting. Het pand is oorspronkelijk gebouwd door Defensie, als onderkomen voor het Garnizoenscommando Ede, maar werd afgestoten toen het zelfstandige Edese garnizoenscommando werd opgeheven en in een regionaal garnizoenscommando werd ondergebracht.