Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 1 van serie van 2 Bij raadsbesluit nr. 433 d.d. 27-03-1907 wordt besloten tot verbetering en verharding van de Telefoonweg in Ede, die in een zeer slechte staat verkeert. Voor de verharding van de Telefoonweg is f 6000,- uitgetrokken. Hier is te zien dat de stratenmakers bezig zijn om de onverharde weg van klinkers te voorzien.