Collectie Gelderland

Geen titel

Kunstzijdefabriek ENKA. Op de voorgrond het spoorwegemplacement in de spoorlijn Arnhem - Ede - Utrecht. Het huisje rechts is het oostelijke seinhuis van station Ede - Wageningen. Tot 1938 station Ede SS. ( Staats Spoor )