Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 2 van serie van 2 Reconstructie van de Julianastraat nabij de Dorpsstraat te Harskamp. De situatie na de reconstructie, gezien in zuidoostelijke richting. Linksonder de Julianasstraat, rechts het postkantoor en midden de Dorpsstraat.