Collectie Gelderland

Geen titel

Het kleedgebouw achter het Protestants Christelijk Militair Tehuis aan de Otterloseweg 12A te Harskamp.