Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de woonwijk Ede-Veldhuizen, gezien vanaf de kruising Heyendaal/Kastelenlaan/ Loevestein in noordwestelijke richting. Linksboven de afslag van de N30 (later A30) met de Rijksweg N224. Op de voorgrond het flatgebouw aan de Mariëndaal.