Collectie Gelderland

Geen titel

Kaart geeft bestaande en nieuwe bebouwingsgrenzen aan van het dorp Lunteren. Enkele straatnamen en gebouwen zijn vermeld.