Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto, genomen vanaf het kruispunt Kolkakkerweg / Papekoplaan in noord-oostelijke richting. Op de achtergrond de bossen ten noorden van Rijksweg 224. Verticaal in het midden de Veenderweg. Horizontaal in het midden de Schaapsweg. Geheel rechts de oude kleine gashouder van de gasfabriek.