Collectie Gelderland

Geen titel

De Boslaan te Lunteren, gezien in noordoostelijke richting. De kinderen, die zich met hun kruiwagens even omgedraaid hebben voor het maken van de foto, zijn op weg naar het Lunterse Buurtbos om 'streuing' (voornamelijk dennennaalden) te halen dat werd gebruik in de varkenshokken.