Collectie Gelderland

Geen titel

Tekst uit de memorie van toelichting: "No. 1. Een geslacht varken buiten. Op den hoek, waar de hond staat bevindt zich een groote mestput. De bank links op de foto vormt de slagers- 'inventaris' waarop straks voor de klanten het vleesch wordt klaargemaakt. Een meer dan ergerlijke toestand."