Collectie Gelderland

Geen titel

De Bovenweg in Bennekom. Verzorgingshuis voor verstandelijk gehandicapten Denneoord op huis nr 11, gezien in oostelijke richting. Foto 4 van serie van 10