Collectie Gelderland

Geen titel

De stoomzuivelfabriek "Concordia" te Ede. In 1887 kocht de heer J.P. Knuttel uit Harskamp van de buurt Ede-Veldhuizen een stuk grond langs de latere spoorlijn Ede-Nijkerk en liet daarop in 1890 een boter- en kaasfabriek bouwen. In 1901 namen enkele boeren de fabriek voor een billijke prijs over en toen werd de "Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Ede" een feit. In 1903 volgde een fusie met de NV Stoomzuivelfabriek "De Hoop" in Wageningen en op 1 maart werd de akte van oprichting van de Coöperatieve Vereniging Stoomzuivelfabriek "Concordia" Wageningen-Ede gepasseerd, waarna op 1 mei daaropvolgend met de productie werd begonnen. Na 1938 werd dit de spoorlijn Ede - Amersfoort.