Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 15 van een serie van 16 Het 40- jarig ambtsjubileum van gemeentesecretaris F.H. Sievers in het dienstgebouw "De Bergpoort". De heer en mevrouw Sievers worden gefeliciteerd door mevrouw Oldenhof en haar dochter.