Collectie Gelderland

Geen titel

Jaarlijks uitstapje met bejaarden (Ouden van Dagen). Tweede van links Marie Kelderman