Collectie Gelderland

Geen titel

De spoorlijn Arnhem-Utrecht in Ede, gezien in noordelijke richting. Linksboven tennishal Tesqua, daarnaast de Horsterweg. In het midden de Kastelenlaan, die na de spoorbrug overgaat in de Keesomstraat. Op de voorgrond de Frankeneng.